2011

2011 - 4


15th December 2011: Initial Letters IV


Six values depicting Initial letters from the Monasteries of Chilandari (€0,50), Karakallou (€0,60), Aghiou Pavlou (€1,00), Iveron (€1,47), Esphigmenou (€2,00) and the church of Protaton (€0,85).


Design:

Printer:


Dimensions:


Numbers printed:


Perforation:

Myrsini Vardopoulos

Giesecke and Devrient Masoukis SA

40 x 40 mm (incl. tab of 13 mm)

€0,50-€1,47  -  60.000 each

€2,00             -   45.000

13x13

Mount Athos Stamps 2011-4

2011 - 3


18th July 2011: Initial Letters III


Six values depicting Initial Letters from the Monasteries of Grigoriou (€0,50), Konstamonitou (€0,60), Xenophontos (€0,75), Stavroniketa (€0,85), Iveron (€1,47) and Megiste Lavra (€2,00).


Design:

Printer:


Dimensions:


Numbers printed:


Perforation:

Myrsini Vardopoulos

Giesecke and Devrient Masoukis SA

40 x 40 mm (incl. tab of 13 mm)

€0,50-€1,47  -  60.000 each

€2,00             -   45.000

13x13

Mount Athos Stamps 2011-3

2011 - 2


17th May 2011: Initial Letters II


Six values depicting Initial Letters from the Monasteries of Xeropotamou (€0,50), Simonos Petra (€0,60), Koutloumousiou €0,75),  Pantocrater (€1,00), Iviron (€1,47) and Zografou €2,00).


Design:

Printer:


Dimensions:


Numbers printed:


Perforation:

Myrsini Vardopoulos

Giesecke and Devrient Masoukis SA

40 x 40 mm (incl. tab of 13 mm)

€0,50-€1,47  -  60.000 each

€2,00             -   45.000

13x13

Mount Athos Stamps 2011-2

2011 - 1


18th March 2011: Initial Letters I


Six values depicting Katholika from the Monasteries of Dionysiou (€0,50)  Aghiou Panteleimonos (€0,60), Vatopediou (€0,75), Docheiariou (€1,00), Filotheou (€1,50) and Vatopediou (€2,15).

Design:

Printer:


Dimensions:


Numbers printed:


Perforation:Myrsini Vardopoulos

Giesecke and Devrient Masoukis SA

40 x 40 mm (incl. tab of 13 mm)

€0,50-€1,50  -  60.000 each

€2,15             -   45.000

13x13

Mount Athos Stamps 2011-1