2013

2013 - 4


5th November 2013: Decorations of Miniatures - Illuminated Manscripts IV


Five values depicting illustrations from the Monasteries of Grigoriou (€0,62), Konstamonitou (€0,72), Esphigmenou (€0,80), Aghiou Panteleimonos (€0,90) and Xenofontos (€2,10).


Design:

Printer:


Dimensions:


Numbers printed:


Perforation:

Myrsini Vardopoulos

Giesecke and Devrient Masoukis SA

40 x 40 mm (incl. tab of 13 mm)

€0,62-€0,90  -  40.000 each

€2,10             -   35.000

13x13

Mount Athos Stamps 2013-4

2013 - 3


9th September 2013: Decorations of Miniatures - Illuminated Manscripts III


Five values depicting illustrations from the Monasteries of Karakallou (€0,40), Filotheou (€0,62), Simonos Petras (€0,78), Stavroniketa (€1,00) and Aghiou Pavlou (€2,50).


Design:

Printer:


Dimensions:


Numbers printed:


Perforation:

Myrsini Vardopoulos

Giesecke and Devrient Masoukis SA

40 x 40 mm (incl. tab of 13 mm)

€0,40-€1,00  -  40.000 each

€2,50             -   35.000

13x13

Mount Athos Stamps 2013-3

2013 - 2


9th May 2013: Decorations of Miniatures - Illuminated Manscripts II


Five values depicting illustrations from the Monasteries of Koutloumousiou (€0,50), Pantocrater €0,62), Xeropotamou (€0,78), Zografou (€1,00) and Docheiariou €2,20).


Design:

Printer:


Dimensions:


Numbers printed:


Perforation:

Myrsini Vardopoulos

Giesecke and Devrient Masoukis SA

40 x 40 mm (incl. tab of 13 mm)

€0,50-€1,00  -  40.000 each

€2,20             -   35.000

13x13

Mount Athos Stamps 2013-2

2013 - 1


22nd April 2013: Decorations of Miniatures - Illuminated Manscripts I


Six values depicting illustrations from the Monasteries of Chilandariou (€0,40)  Iviron (€0,50), Megiste Lavra (€0,62), Vatopediou (€0,78), Dionysiou (€0,85) and the church of Protaton (€2,00).

Design:

Printer:


Dimensions:


Numbers printed:


Perforation:Myrsini Vardopoulos

Giesecke and Devrient Masoukis SA

40 x 40 mm (incl. tab of 13 mm)

€0,40-€0,85  -  40.000 each

€2,00             -   35.000

13x13

Mount Athos Stamps 2013-1