2016

2016 - 4


10th November 2016: Marble Scuplture IV


Five values depicting sculpture from the Monasteries of Konstamonitou (€0,20) Panteleimonos (€0,50), Xenofontos (€0,85), Esfigmenou (€0,90) and Grigoriou (€1,20).


Design:

Printer:

Dimensions:


Numbers printed:

Perforation:

Myrsini Vardopoulos

Veridos Matsoukis SA

40 x 40 mm (incl. tab of 13 mm)

30.000 each

13 x 13

Mount Athos Stamps 2016-4

2016 - 3


6th October 2016: Marble Scuplture III


Five values depicting sculpture from the Monasteries of Stauronikita (€0,30) Karakallou (€0,50), Filotheou (€0,72), Agiou Pavlou (€1,00) and Simonos Petras (€1,62).


Design:

Printer:

Dimensions:


Numbers printed:

Perforation:

Myrsini Vardopoulos

Verodos Matsoukis SA

40 x 40 mm (incl. tab of 13 mm)

30.000 each

13 x 13

Mount Athos Stamps 2016-3

2016 - 2


30th March 2016: Marble Scuplture II


Five values depicting sculpture from the Monasteries of Pantokratos (€0,50) Ksiropotamos (€0,72), Zografos (€0,80), Koutloumouseio (€0,85) and Dochiariou (€1,20).


Design:

Printer:

Dimensions:


Numbers printed:

Perforation:

Myrsini Vardopoulos

Veridos Matsoukis SA

40 x 40 mm (incl. tab of 13 mm)

30.000 each

13x13

Mount Athos Stamps 2016-2

2016 - 1


26th January 2016: Marble Scuplture I


Six values depicting sculpture from the church of Protatos (€0,20) and the Monasteries of Megisti Lauvra (€0,72), Vatopaidios (€0,80), Iviron (€0,90), Chiliandarios (€1,00) and Dionysios (€1,20).

Design:

Printer:

Dimensions:


Numbers printed:

Perforation:Myrsini Vardopoulos

Veridos Matsoukis SA

40 x 40 mm (incl. tab of 13 mm)

30.000 each

13x13

Mount Athos Stamps 2016-1